Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

9. juna 2017.

Konkurs za javne radove u 2017.g.

OPŠTINA KOVAČICA I NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANјE RASPISUJU JAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANјE SPROVOĐENјA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENA LICA …