Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

10. jula 2018.

Obaveštenje

U skladu sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“ broj 135/04 i 36/09)   …