Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Rani javni uvid planskih dokumenata

Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalnu delatnost, zaštitu životne sredine, saobraćaj i energetiku, imovinsko pravne i inspekcijske poslove Opštine Kovačica, u skladu sa članom 45a. stav 3.  Zakona o planiranju i  izgradnji („Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13 – US, 98/13 – US, 132/14 i 145/14)  oglašava izlaganje na rani javni uvid Izmena i dopuna Prostornog plana opštine Kovačica, Izmena i dopuna Plana generalne regulacije naselja Kovačica i Izmena i dopuna Plana generalne regulacije naselja Crepaja.

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.